Epoxidové dvousložkové barvy

Základní nátěry do těžkého korozního prostředí. Vhodné pro nátěry ocelových konstrukcí mostů, vodních děl, stájí, mlékáren, prádelen, konzerváren, obytných kontejnerů, dopravníků, výrobních linek, strojů a zařízení, nádrží, van, podzemních zásobníků, potrubí a minerálních podkladů. Mají výbornou přilnavost, antikorozní, chemickou a mechanickou odolnost. Odolávají trvalému ponoru, ropným látkám, olejům, tukům, alkoholu, čisticím prostředkům, roztokům zředěných kyselin a zásad.