Malířské barvy paropropustné

Dýchání barev může být vlastností pozitivní převážně pro starší a špatně izolované stěny ale i nové sádrové omítky. Zde je dobré použít barvy s vyšší propustností pro vodní páry, aby mohla případná vlhkost vyjít ven bez tvorby puchýřků. Všeobecně platí, že čím je nižší odolnost barvy vůči mokrému oděru, tím je barva propustnější pro vodní páry, tedy více dýchá.