Nátěry betonů

Nejpoužívanějším stavebním materiálem je v současnosti beton. Proto je důležité ho chránit před působením vnějších vlivů. Pro práci s nátěry ale obecně platí, že natíraný povrch musí být suchý, dobře vyzrálý (obvykle 4-6 měsíců), očištěný od hrubých nečistot i jemného prachu a izolovaný proti spodní vlhkosti. Pokud jsou na povrchu trhliny nebo díry, vyspravíme je vhodnou hmotou.