Nátěry kovů

Nátěry chrání kovy proti přístupu látek podporujících vznik koroze a současně svou barevností vytvářejí vhodný doplněk prostředí, ve kterém se předměty nacházejí. Nátěry kovů, obzvláště vnější, musí být dostatečně pružné, aby se mohly v létě i v zimě přizpůsobovat objemovým změnám bez porušení svojí celistvosti.