Ochrana dřevěných fasád

Jednou ošetřené dřevo je třeba ošetřovat pravidelně. Olejem se většinou napouští tvrdé dřeviny, který se ze dřeva pomalu vymývá a obnova se doporučuje provádět zhruba jednou za dva roky. Ošetříme-li fasádu tenkovrstvou lazurou v kombinaci se středněvrstvou lazurou, vydrží bez obnovy i několik let – podle druhu dřeviny, typu nátěru a intenzity povětrnostních vlivů.