Opravy a renovace fasád

Zateplení se netýká pouze nových či rekonstruovaných budov. Dům už může být zateplen, a přesto je jeho zateplení nedostačující nebo nějakým způsobem narušené. I pro tyto situace Vám pomůžeme najít správná řešení. Oprava a renovace zateplených fasád jsou tedy možné.

Samotní výrobci omítek doporučují provést kontrolu nejdéle po 5 letech. Díky odbornému posouzení se dozvíte, v jakém stavu je vaše fasáda. Můžete tak předejít fatálním následkům. Tyto defekty nepředstavují jen estetický problém, ale také negativně působí na zdraví člověka. Při každodenním větrání si do obytných prostor pouštíte vzduch nasycený znečištěním z fasády. Z plísní rostoucích na površích fasád budov se uvolňuje velké množství spor, které se při větrání dostávají do bytů a mnohdy u lidí způsobují alergické záchvaty, podrážení očí, bolest hlavy či zvýšenou nemocnost.

Nejčastější příčiny poškození zateplné fasády může být špatně zvolený materiál (zadržování vhkkosti na severní straně), kvalita provedených prací či zeleň v blízkosti objektu.