Potravinářské barvy

Použitím vhodně vybrané nátěrové hmoty se svýšenou odolností vůči UV záření jsou tyto barvy určeny k vodotěsným nátěrům stěn vodních nádrží, silážních jímek a plaveckých bazénů, též pro povrchovou úpravu ocelových konstrukcí. Jak barvy silikon-akrylátové, tak i samozákladující vysokosušinové polyuretanové barvy 2v1 jsou atestovány pro přímý styk s potravinami, pitnou vodou a na povrchovou úpravu hraček.