Protiplísňové a antibakteriální barvy

Mít v prostředí, kde žijete, pracujete nebo trávíte značné množství času, plíseň představuje pro člověka potenciální zdravotní riziko. Vdechování poletujících spór (výtrusů) z plísní způsobuje různé druhy onemocnění a alergických reakcí, jako je například dráždivý kašel, slzení očí nebo rýma. Z dlouhodobého hlediska mohou být následky ještě horší, protože plíseň představuje závažný alergen. Za žádných okolností ji proto neakceptujte a snažte se ji co nejdříve odstranit.