Revitalizace fasádních systémů

Dům už může být zateplen, a přesto je jeho zateplení nedostačující nebo nějakým způsobem narušené. Vlhkost, nedostatek slunečního záření a vzduchu jsou nejčastějšími příčinami vzniku plísní, řas a hub. Trvalá likvidace řas a plísní na fasádě vyžaduje systémové řešení. Oprava a renovace zateplených fasád jsou tedy možné.

Zateplení obvodového pláště např. panelového domu není důležité jen z hlediska ekonomického, kdy dochází k výrazným úsporám energie na vytápění a které mohou v případě osazení regulace topení dosáhnout až 60% současné spotřeby tepla, ale dochází také k výraznému zlepšení kvality bydlení. Z domu a bytů zmizí současné plísně, mnohdy skryté např. pod plovoucí podlahou. Jejich odtraněním se vzduchem přestanou šířit spóry plísní, které jsou výraznými alergeny a jsou-li v ovzduší, způsobují různé alergické reakce. Zlepší se také pocit pobytu v místnosti, kdy panelové stěny budou mít následkem zateplení větší povrchovou teplo tu a dojde tak během zimních měsíců k odstranění tzv. „studeného sálání“ které má kromě psychické nepohody též negativní dopad na lidský organismus. Naopak v době letních veder zateplení obvodového pláště znatelně sniží teplotu v domě. Použití vhodného izolantu může zlepšit i útlum hluku, který plášťem prochází.

Výrazně se též zpomalí celková destrukce domu, jako je např. koroze vnitřní výztuže obvodo vých panelů, mrazové trhlinky v obvodovém plášti, zatékání do styků panelů a podobně. V neposlední řadě dodá nový vzhled domu novou tvář přilehlému okolí a bydlení v takto upraveném prostředí pozitivně ovlivní společný život.

Při revitalizaci zateplovacího systému je vhodné věnovat se rekonstrukci komplexně. Revitalizace pak může být projektována v širších souvislostech, kdy její jednotlivé části spoluvytváří funkční celek odpovídající dnešním estetickým a energeticko-ekologickým požadavkům.