Samonivelační stěrky

Díky použití vhodně vybrané samonivelační hmoty jsme schopni provést celkové souvrství podlahy v nejvyšší kvalitě jak z funkčního, tak z estetického hlediska a zároveň docílit dlouhodobé životnosti samotných podlahových krytin.Podobně jako u cementových a anhydritových potěrů mají oba druhy hmot své výhody i nevýhody. Výhodou cementových hmot obecně je jejich rychlost vyzrávání před kladením podlahových krytin, nevýhodou je jisté pnutí právě při procesu vyzrávání. Sádrové (na bázi síranu vápenatého) samonivelační hmoty jsou na tom právě naopak a navíc se nehodí do vlhkých prostor.