Sanace a hydroizolace

Sanace a hydroizolace

Voda je jeden z hlavních faktorů narušujících většinu povrchů, proto musíme před jejím negativním účinkem chránit nejen omítky ale třeba také podezdívky či podzemní podlaží.

Máme řešení pro nejrůznější oblasti použití. Nabízíme výrobky pro izolaci podezdívky, stejně jako pro podzemní podlaží. Rovněž máme řešení pro staré budovy ve stejném Kvalita jako u novostavby. A pokud nechcete nebo nemůžete opravovat sklep zvnějšku, je zde také možnost utěsnění zevnitř.

Hydrofobní nátěry vytvářejí izolační vrstvu, která odděluje povrch od okolního prostředí, čímž zabraňuje prosáknutí vody a nečistot do struktury materiálu. Problémy s vlhkostí se projevují především u historických a starších budov, ale výjimkou nejsou ani novější objekty, u kterých byla chybně provedena hydroizolace. Vlhkost kapilárně vzlíná systémem pórů ve stavebních materiálech a vypařuje se na povrchu zdiva. S vlhkostí do konstrukce vstupují také ve vodě rozpustné soli (obvykle dusičnany, sírany a chloridy), které krystalizují na povrchu omítky. Přitom zvětšují svůj objem, což má destruktivní účinky na omítku i zdivo, které ztrácejí svoji pevnost. Podobně působí i opakované promrzání vlhkého zdiva. Na povrchu vlhkého zdiva navíc dochází k rozvoji zdraví škodlivých řas a plísní.

  • Sanace a hydroizolace
  • Sanace a hydroizolace
  • Sanace a hydroizolace
  • Sanace a hydroizolace
  • Sanace a hydroizolace
  • Sanace a hydroizolace
  • Sanace a hydroizolace
  • Sanace a hydroizolace