Silikátové fasádní barvy

Vrstva nátěru je extrémně paropropustná, pojivem je nejčastěji draselné vodní sklo. Využít je můžeme na sanované objekty, objekty s vyšší vlhkostí, historické objekty a na sanační omítky.

Vrstva nátěru je extrémně paropropustná, přirozená nasákavost se eliminuje hydrofobními přísadami. Dobře se tónují v celé škále pouze anorganických pigmentů, i do sytých odstínů. Pojivem jsou koloidní křemičitany, nejčastěji draselné vodní sklo. Výsledný vzhled povrchu je rovno­měrný a matný. Aplikace je náročná na přípravu podkladu, který musí být bez zbytků organických polymerů a zcela vyzrálý. Alkalitu podkladu je nezbytné před natíráním vyloučit.