Zateplovací systém DIFFU

Slouží pro difúzně otevřené pláště dřevostaveb.

Je určený na fasádní povrchy s požadavkem na maximální životnost fasádního systému u dřevostaveb bez přesahů střechy nebo chráněné před srážkami pouze minimálními přesahy střechy vyrobené z dřevovláknité desky (WF) ve shodě s normou ČSN EN 13 171, určené výrobcem pro vnější použití a nanášení omítkového systému, na všechny objekty se zvýšenými požadavky na požární bezpečnosto o objemové hmotnosti ≤ 265 kg/m3.