Zateplovací systémy

Dobré zateplení šetří peníze a energii hned dvakrát. V zimě minimalizuje náklady na vytápění a v létě na chlazení až o 50 %.

Potřeba snížit energetickou náročnost budov vznikla nejen díky rostoucí ceně energií, ale hlavně díky ekologické zátěži, která je s výrobou energie spojena. Zateplená konstrukce domu daleko lépe odolává vlivům povětrnosti. Zdivo je chráněno před vlivy počasí, vznikem vlhkosti na vnitřním povrchu stěn. Obvodový plášť je bez tepelných mostů, trhlin a poškození a tím se snižují rizika kondenzace, zvyšuje se tepelná pohoda a omezuje se vznik plísní. Bezproblémová a plně funkční životnost zateplovacích systémů se při dodržování běžné údržby měří na mnoho desítek let. Navzdory tomu, že se tepelné izolace z pěnového polystyrenu (expandovaný polystyren, EPS) a z minerální vlny na našem trhu používají již po desetiletí a jsou to také nejvíce používané materiály pro zhotovení fasádních tepelně izolačních systémů (ETICS), se v laické veřejnosti, ale často i v odborné veřejnosti ještě setkáváme s chybnými názory a tvrzeními o jednotlivých vlastnostech obou materiálů nebo lépe s neznalostí skutečných výhod, předností a nevýhod jedné nebo druhé izolace.