Zateplovací systém na bázi MINERÁNLÍ VATY

Výhodou je vysoká požární bezpečnost s požadavkem třídy reakce na oheň A2-s1, d0, povinné použití pro zateplení vyšších objektů, vysoká paropropustnost a dobrá zvuková izolace.

Minerální fasádní desky neobsahují žádné hořlavé složky, a proto jsou vhodné na stavby s požadavkem třídy reakce na oheň A2-s1, d0. Desky jsou vyrobeny z vláken minerální vlny, které jsou navzájem pojeny pryskyřicí. Systém vyniká svými výbornými protizvukovými a protipožárními vlastnostmi, a zároveň je vysoce propustný pro vodní páru. To výrazně zlepšuje vnitřní klima. Minerální izolant může být aplikován na všechny nosné podklady. Je vhodný jako dodatečné zateplení nebo jako zateplení novostaveb pro samostatně stojící i řadové rodinné domy, ale i pro průmyslovou výstavbu.