Zateplovací systém PASSIVE

Varianta fasády, jejíž detaily jsou navrženy a optimalizovány pro použití v nízkoenergetické a pasivní výstavbě.

Tyto standardizované detaily slouží jako vodítko projektantům, investorům a prováděcím firmám pro dosažení vzduchotěsné konstrukce bez tepelných mostů. Pasivní domy mají obvodový plášť budov optimalizován pro dosažení co nejmenších tepelných ztrát. Již v projekční fázi jsou navrhována opatření a řešení pro vzduchotěsnost konstrukce bez tepelných mostů. Tímto způsobem je dosaženo velmi nízké spotřeby energie na provoz budovy. Pasivní domy mohou být obytné budovy, objekty občanské vybavenosti, průmyslové objekty…